*YABANCI DİL EĞİTİMİNİN EN ÖNEMLİ BASAMAĞI OKUL ÖNCESİ

Temel Yabancı Dil “İngilizce”:

Özel Gökçe Okullarında İngilizce, dil eğitimi konusunda uzman yabancı dil öğretmenleri tarafından verilir.

Öğrencilerimize kurallardan uzak, sınır koymadan, günlük hayatta kendilerini ifade edebilecekleri ortamın sağlandığı eğitim ortamımız ile İngilizce eğitimimize devam etmekteyiz.

İngilizce eğitiminin ders olarak değil, keyifli hale getirilmesi ve hayata dair temalarla yaşam becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktayız.