BAŞLANGIÇ İÇİN ETKİN VE DOĞRU REHBERLİK

Rehberlik servisi olarak; çocuklarla iletişim kurmanın tek yolu olan sevgi ile dünyalarına giriyor, saygı ve adaletle ilişkimizi güçlendiriyoruz. Çocuğun yaşantısındaki güçlü değişkenlerin (aile, okul) birbirinden haberdar olmasını, ortak amaç için doğru hareket edilmesini, gidilecek yönün belirlenmesini, çocuğun gelişiminin izlenmesini, ihtiyaçlarının tanınmasını sağlamaktayız. Okul öncesinde rehberlik servisi, çocuğun; duygusal, zihinsel, fiziksel, sosyal gelişiminin boyutlarını desteklemek için eğitim sürecinde aktif olarak rol alır.

Oryantasyon Süreci:

Anaokulu, çocuğun aileden ayrı bir birey olarak var olmayı deneyeceği sahadır. Bu başlangıcın zamanında, doğru, mutlu ve güven dolu olması önemlidir. Bunun için rehberlik servisi olarak okulun ilk günlerinde; oryantasyon çalışmalarını yürütürüz. Alışma ve uyum sürecinde çocuk tek başına değildir. Aile oryantasyon sürecinde çocuklarının yanında olur. Onunla birlikte aileye de rehberlik yapılır ve süreç hakkında geri bildirimlerde bulunulur.

Doğal Gözlem:

Okul öncesi dönemde, çocukların kendilerini en doğal şekilde ortaya koydukları süreç, sınıf ortamındaki serbest oyun oynama süreçleridir. Doğal davranış gözlemi, öğrencimiz hakkında sosyal ve iletişim becerileri konusunda bilgi sağlar. Edinilen bilgi, öğretmen ve aile ile paylaşılır. Çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlenir.

Bireysel Görüşmeler:

Hızla değişen dünyada, çocuklarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğretmenin yanı sıra, sorunlarını ifade edebilmeleri için oyunlarla bireysel görüşmeler yapılır. Bu şekilde tüm öğrencilerimizle görüşmeler yaparak evde veya okulda yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmalarını sağlıyoruz. Duygularını, akıllarından geçenleri ifade etmeleri için yüreklendiriyoruz.

İlgi ve Yeteneklere Yönelik Çalışmalar:

Öğrencilerimizi özellikle branş derslerinde gözlemliyor ve öğretmenlerden bilgi alarak ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda başarılı olabilmeleri için gerekli motivasyonu sağlıyoruz. Sınıflarımızda görsel, bedensel, doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır.

Sosyal Yaşamda Beceri ve Başarı için değerler eğitimi :

Çoklu zekâ uygulamaları ve proje tabanlı eğitim ile öğrenciler, sosyal yaşamda başarılı olmaya hazırlanırlar. Sosyal beceri ve karakter eğitimi sayesinde çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlaki değerleri benimsemeleri için yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Değerler eğitimi programı çerçevesinde düzenlenen sosyal sorumluluk projeleri ile interaktif öğrenme imkanı bulurlar.

Ölçme ve değerlendirme

Zeka gelişiminin %80'lik bir diliminin erken çocukluk evresinde tamamlanıyor olması, okul öncesi bölümünde farklılaştırılmış eğitim çalışmalarının gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Okul Öncesinde uygulanan süreç ve sonuç değerlendirmelerinin bir üst kademede devamlılığının sağlanması amacı ile üst kademe ile paylaşılır.

Çocukların akademik durumlarını, davranışlarını değerlendirmede ve psikolojik süreçlerini anlamada bir araç olan testler, okulumuzda rehberlik servisimiz tarafından öğrencilere periyodik olarak ve ayrıca gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır. Test sonuçları ise, en kısa zamanda bireysel görüşmelerde ailelere aktarılır.
Öğrencimizle ilgili hangi alanların geliştirilmesi gerekiyorsa bu yönde çalışmalar yapılır. 

Okul öncesi (3-6 yaş) uygulanan testler;

• Gelişim Testleri
• Dikkat ve Görsel Algı Testleri
• İlkokula Hazırlık Testleri
• Psikolojik Değerlendirme Testleri
• Yetenek ve İlgi Testleri

Aile Danışmanlığı:

Velilerimizin talep ettiği veya birimimizin ihtiyaç duyduğu zamanlarda velilerimizle bireysel görüşmeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin gelişimleri ve problemleri hakkında anne-babaları bilgilendirerek çocuk yetiştirme konusunda gerekli danışmanlık hizmetini sağlıyoruz.

Ana-Baba Bilinçlendirme Çalışmaları:

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın yaşayabilecekleri her türlü problem ve çözüm önerileri hakkında anne babalara bilgilendirici seminerler düzenleniyor. Anne baba gelişim çalışmalarının amacı, anne babaların çocukları ile nasıl sağlıklı iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun süreç içinde gelişim ve değişimine ilişkin özelliklerini aktarmak, etkili anne baba olmaktan çocukluk çağında görülen davranış problemleri ve cinsel eğitime kadar aileyi ilgilendiren konularda aileye rehberlik etmektir. 

Öğretmen Görüşmeleri:

Okul öncesi öğretmenleri ve rehberlik servisi olarak her zaman olumlu ve çocuk merkezli bir iletişim halindeyiz. Çocuklarımızın hayatında önemli bir etkiye sahip olan öğretmenlerimizle bireysel görüşmeler yaparak, her öğrencinin gelişimi hakkında sürekli bilgi alışverişinde bulunuyoruz.

Hizmet İçi Eğitimler;

Okul bünyesindeki rehberlik servisizim ve okulumuza davet ettiğimiz uzmanlarla, sürekli bir gelişim imkânı sunuyoruz. Öğretmenlerimizin çocuk psikolojisi, sağlığı ve doğru davranış yöntemleri konusunda uzmanlaşmalarına yardımcı oluyoruz.