“EĞİTİM OKUL ÖNCESİ İLE BAŞLAR”

*İLK ADIM OKUL ÖNCESİNDE SİZİ NELER BEKLER

Okul öncesinde 36-66 ay arası öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin sınıflara yerleştirilmesinde çocukların doğum yılları ve doğdukları aylar göz önünde bulundurularak, rehberlik biriminin görüşmeleri sonunda yapılmaktadır.

Okul öncesi çocuğun sosyalleşebileceği ilk toplumsal alandır. Bu alanı güvenli ama özgür, merak ettiği bir çok şeyi deneyimleyebildiği, bireyselleşebildiği, sosyal kuralları eğlenerek kendiliğinden kabullendiği , seçenekler arasından doğruyu kendisinin seçebileceği ortamlar oluşturduk.

Bizler Özel Gökçe Okulları Okul öncesi kademesi olarak ilk temas ettiğimiz öğrencimizi sevgi ile karşılıyor sağlıklı güven ilişkisi kurabilmeleri için rehberlik servisi, öğretmen ve veli iş birliği ile oryantasyon çalışması yürütüyoruz.
Mutlu olan çocuk eğlenir, öğrenir, üretir cümlesinden yola çıkarak okula uyum sürecini güvenli bir şekilde atlatmayı hedefliyoruz 

Bireyi tanıma bütün çalışma alanlarının başlangıç noktasıdır diyerek, başlangıç noktasını belirlediğimiz rotamıza BİLİŞSEL BECERİ GELİŞTİRME PROGRAMI ile yön verirken öğrencilerimizin İLGİ VE YETENEK MERKEZLERİ İLE kendilerini fark etmelerine olanak tanıyoruz

Kendini fark eden ve hedeflerini kendi becerilerini geliştirmek üzerine kurgulayan öğrencimizi; gelişimine katkı sağlamak, hedeflerine ulaştırmak,motive etmek,özgüven oluşturmak için özgün bir program olan GOÖP,YABANCI DİL  ile eş güdümlü uyguluyor,bilişsel ve sosyal gelişimlerini süreklilik arz eden analiz programıyla takip ediyoruz.

“ÇOCUKLUKLARINA DOKUNMADAN EĞLENEREK  ÖĞRENİYORLAR…”

3 yaşında 6 yaşa kadar çocuklar için tasarlanmış  eğlenceli ve interaktif bir ortamda, öğrenme sevgisini keşfetme konusunda çocukları cesaretlendirmek, eğitimsel bir avantaj sağlar, çocuğun ev ve okul ortamlarına da taşınacak iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerini güçlendirir.
 

İLGİ VE YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYORUZ

Özel Gökçe Okulları öğrencileri bireysel farklılıkların ve yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesine dayanan bir eğitim modeline sahiptir. İlgi ve yetenek atölyelerinde yetenekler keşfedilir ve bireysel farklılıklar ön plana çıkarılır.
Psikoloji ve eğitim biliminin dediği gibi, bu dünyada herkesten yalnızca bir tane vardır. Her birimizden; bize benzeyen bizim anlayışımızda ya da bizim gibi insanlar olsa da yalnızca bir tane vardır.

İlgi ve Yeteneklerin Keşfi

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol vardır ve yine her öğrencinin, ne kadar öğrenme güçlüğü çekse de, mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır. Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak, çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir. Anaokulundaki dersliklerimizde; görsel, bedensel, doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır. Çocuklarımızın bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Neler başarabileceğini bilen bir çocuk, hayata daha sıkı tutunur ve kendine güvenmeyi öğrenir. Bizler bu bilinçten yola çıkarak öğrencilerimizi özellikle de branş derslerinde gözlemliyor ve öğretmenlerden bilgi alarak ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda başarılı olabilmeleri için gerekli motivasyonu sağlıyoruz.
  
Yetenek Atölyeleri

•    Fen ve Matematik İlgi ve Yetenek Atölyesi: Araştırmayı öğrenir, bilimsel bakışın temelini kazanır, hayatın neden sonuç ilişkisi anlar.
•    Müzik İlgi ve Yetenek Atölyesi: Sesi, enstrümanların sesini, kendi sesini, ritmi, ahengi tanır. Orff metodu ile temel müzik eğitimi alır.
•    Drama İlgi ve Yetenek Atölyesi: İfade yeteneğini geliştirir, sosyalleşir, özgüveni artar.
•    Jimnastik İlgi ve Yetenek Atölyesi: Bedenindeki potansiyeli fark eder, denge, hareket, takım çalışması yeteneği gelişir.
•    Resim İlgi ve Yetenek Atölyesi: Renkleri ve diğer malzemeleri yaratıcı veya kurallı bir şekilde kullanarak ürün ortaya çıkarır, iç dünyasını keşfeder paylaşır.
•    Dans İlgi ve Yetenek Atölyesi: Müzikle hareketin uyumunu görür. Bireysel veya yetenek odası arkadaşlarıyla hareket öğrenir. Dengeyi, hareketi, estetikle birleştirir