OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİM

“Her çocuk başarılıdır.”

Özel Gökçe Okulları Okul Öncesi olarak hedefimiz; öğrencilerimizin gelişim aşamalarında araştıran, kendine güvenen, sorgulayan, farklı düşünebilen ve düşündüğünü aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmesidir.

Erken çocukluk eğitiminde uygulanan "sorgulayıcı öğrenme" ilkesine dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine olanak tanır. Çocuklar sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler. Tüm bu programlar çocuğun kendi bireysel hızında öğrenmesine göre plânlanmıştır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağlantılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır.

Hazırlanan program, her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.

Eğitim programı uygulamalarıyla, bütüncül bir yapı içinde farkındalık düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmek amacı ile Gökçe Okulları Okul öncesi programı (GOÖP) oluşturulmuştur.

Erken Çocuk Eğitim Sistemimiz (GOÖP) aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır;

•    Gökçe’de her çocuk özeldir ve başarılıdır.
•    Çocuklar oyun da öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Eğitim programının başlangıç noktası olarak “oyun” kullanılmaktadır.
•    Her bir çocuğun gelişim düzeyini, becerilerini, yeteneklerini, kişilik özelliklerindeki ve öğrenme hızları dikkate alınmaktadır.
•    Çocuğu olduğu gibi kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olarak, potansiyelini açığa çıkarmak.
•    Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları "aktif öğrenmeyi" destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.
•    Bizim için "sonuç" değil "süreç" önemlidir. Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif alarak öğrenmesini önemseriz.
•    Yapılan bu çalışmalar ile birlikte, Türkçe sözcükleri doğru telaffuz ederek, uygun konuşulması hedeflenerek, anadili dışında en az bir dil daha öğrenmesi amaçlanmaktadır.
•    Çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilkokula hazırlamak, potansiyeli farklı yönde olan çocukları da yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
•    Beynin doğumla "tamamlanmamış" olarak dünyaya gelen tek organ olması bilinciyle amacımız; Erken çocukluk evresinde çocuklara farklı ve doğru uyaranlar ile ilerideki yaşantılarında derin ve etkili bir iz bırakmayı, öğrendiklerini yorumlama becerilerinin gelişimini hedeflemekteyiz.
•    Çocuklar en önemli bilgileri kendilerine söylendiğinde değil, diğer çocuklarla oynarken ve fiziksel çevreyle etkileşim halindeyken kendi kendilerine yapılandırarak öğrenirler 

KODLAMA

"4-6 yaş kodlamanın temeli olan (algoritmik düşüncenin en kolay kavrandığı dönem) "

2020-2021 ylında anasınıfı öğrencilerimize Cubetto ile kodlama eğitimi verilecektir.

Cubetto 3 yaş üzerinde çocuklarla programlama ve kodlama mantığını öğretmek için tasarlanmış sevimli ahşap bir robot setidir.

Ekran olmadan ve kurulum gerektirmeden kurulum kolaylığı sağlar. Çocuklar okuma yazma bilmeden kolaylıkla kodlamaya başlayabilir.

Cubetto'da kullanılan bloklar program yazmak için gereken komutları temsil ederek onları somutlaştırır. 

 

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar;

1 – Zihinsel gelişim ; Problemin algılanması, çözüm yollarının belirlenmesi, çözüme giden yolu deneme yanılma yöntemiyle tecrübe edebilme imkanı, sonucu görerek hatayı tespit edebilme yetisi kazandırır. Yüksek konsantrasyon ve odaklanma gerektiren bu aktiviteler zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiler.
2 – Problem çözme becerisi ; Çocuğun problemi algılamasından hemen sonra çözüm yolları aramasını sağlar, probleme değil çözüme odaklanan çocuk, çözüme giden en kısa ve en verimli yolu keşfetme yetisi kazanır.
3 – İşlerin planlanması ; Algoritma kavramıyla tanışan çocuk, işlem adımlarının, işlem sıralamasının önemini keşfeder ve planlama konusunda önemli ölçüde gelişim gösterir. Yapacağı günlük işlerin önemini, sıralamasını, planlamasını yapabilme yetisi kazanır. Çocuğun planlı ve düzenli bir birey olarak yetişmesine katkıda bulunur.
4 – Durumlar arası ilişki kurma ; Yaptığı bir davranışın sonucunu tahmin edebilme, sebep sonuç ilişkisi kurabilme.
5 – Yeni fikirler üretme ; Çocuk , kurduğu basit algoritmalar, çözüme ulaştırdığı problemler sonucunda, hedefe ulaşmanın hazzı ve özgüvenini yaşar, yeni fikirler üretme konusunda hevesi artar ve daha istekli hale gelir.
Hayatın her alanında faydalı olacak tüm bu kazanımlar, çocuklarımıza hem bugünün hem de yarının mesleklerini yapmak için gerekli olan birçok beceriyi geliştirme olanağı da sunar.

 

EĞLENDİRİCİ DENEYLERLE BİLİM

Hayvanlardan suya, havadan toprağa, farklı konularla, eğlenceli ve eğitici deneylerin yer aldığı atölye çalışmaları, öğrencilerin merak duygularını geliştirirken hayal gücünü besler.
Ekonomi, Biyoloji, Yaşam ve Amaç Dersleri, Doğa Bilimleri, Üretken Düşünebilme, Yeryüzü Bilimleri, Astronomi gibi konuları interaktif bir şekilde öğrenirler.

 

*AKIL ZEKA OYUNLARI İLE BEYİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNUYORUZ…

Akıl ve zeka atölyemizde çocuklarımızın yaş gruplarına göre hazırlanmış profosyonel oyunlarla sağ sol beyin çalışmaları yapıyorlar, beyin gelişimini destekliyor, düşünme becerilerini geliştirerek zihinlerini parlatıyorlar.
 

SOSYAL ETKİNLİKLERLE HAYATTAKİ ROLLERİNE HAZIRLANIYORLAR

Okulumuzda düzenlenen özel gün ve haftalar, milli bayramlar,sosyal sorumluluk projeleri ve düzenlenen çeşitli etkinlikler ile sorumluluk alıyorlar, çalışıyorlar, özgüven kazanarak, hayatlarındaki rollerine gönüllü olmayı öğreniyorlar.

İLKOKULA HAZIRLIK

Çocukların zihinsel fonksiyonlarını geliştirmeyi, sayı ve kavram bilgisi kazandırmayı, ilkokula hazırlamayı amaçlayan bir etkinliktir. Çocuk, bu etkinlik sayesinde, temel akademik bilgileri yaşına ve seviyesine uygun olarak öğrenir.
Gökçe Okulları Okul Öncesi Bölümümüzde, okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan çocuklarımıza Gökçe Okulları İlkokulu kontenjanında öncelik tanınır. Okul öncesi öğretmenlerimiz ilkokul birinci sınıfa geçen çocuklarımızla ilgili değerlendirmeleri rehberlik birimine aktarmaktadırlar.

İlkokula Hazır Öğrenciler:

Özel Gökçe Okulları Okul Öncesi (3-6 yaş)'nda öğrenciler, el-göz koordinasyonları, dikkat süresi kazanımı, duygusal ve sosyal etmenlerin farklılığının öğretimiyle ilkokula hazır hale gelirler. Bilgi Formu'nu göndererek,  hakkında detaylı bilgi alıp erken kayıt avantajlarından faydalanabilirsiniz.