SANAT

"Sanata ilk adım..."

Akademik eğitimin ilk basamağında çocuklarımızın kendilerinin farkında olarak yetenekleri doğrultusunda sanatın bir dalı ile uğraşmaları temel hedefimiz.
Özel Gökçe Okulları olarak, yeteneği tanıyan, onu açığa çıkaran eğitimcilerimizle; öğrencilerimizin bireysel, zihinsel, sosyal gelişimine önemli katkıları olan bu kulüplerde mutlulukla yetişmesini amaçlıyoruz.
Sanat ve müzik dallarında sunulan bu çalışmalar öğrencilerimizin yetenek ve ilgi alanlarını tanıyarak yeteneklerini ortaya çıkarmak ve yetenek gelişimlerini destekleyerek akademik başarılarını arttırır.

DANS

Dans ve Müzikle hareketin uyumunu görür. Bireysel veya yetenek odası arkadaşlarıyla hareket öğrenir. Dengeyi, hareketi, estetikle birleştirir

RESİM

Resim ile renkleri ve diğer malzemeleri yaratıcı veya kurallı bir şekilde kullanarak ürün ortaya çıkarır, iç dünyasını keşfeder paylaşır.

MÜZİK

Müzik ile sesi, enstrümanların sesini, kendi sesini, ritmi, ahengi tanır. Orff metodu ile temel müzik eğitimi alır. Öğrencilerimiz 1 ve 2. Sınıfta melodika ile klavyeyi ve enstrumanı tanır, 3 ve 4. Sınıta  piyano eğitimi alır

DRAMA

Özel Gökçe Okullarında öğrencilerimiz drama ile İfade yeteneğini geliştirir, sosyalleşir, özgüveni artar.
Drama öğrencilerin zaman ya da mekan yönünden ulaşamayacakları olayları incelemelerini, yaratıcılıklarını sergilemelerini; düşünme, algılama, yorumlama, dinleme, konuşma gibi iletişim yeteneklerini geliştirmelerini sağlar.

7 MADDEDE YARATICI DRAMA

• Sosyal gelişim ile beraber işbirliği içinde çalışma becerisinin gelişimi
• İletişim becerilerinin gelişimi
• Hayal gücü ile beraber özgün düşünme becerisinin gelişimi
• Toplumsal değerler ile beraber duyarlılık duygusunun gelişimi
• Yaratıcılık ve estetik becerilerin gelişimi
• Benlik algısıyla beraber empati duygusunun gelişimi
• Düşünme eyleminde yerel/kültürel ve evrensel değerlerin gelişimi