“Mutlu ve kendini güvende hisseden çocuk öğrenir.”

İlkokul; çocuğun anne ve babadan bağımsızlaşarak özerk olmaya çalıştığı, sosyal ilişki becerilerinin kazanıldığı, akademik ve sosyal özgüvenin geliştiği, benlik gelişimi içerisinde ahlaki değer yargılarının oluştuğu bir dönemdir.

Özel Gökçe Okulları İlkokul Rehberlik Birimi; öğrencilerin sosyal, duygusal, davranışsal, bilişsel ve akademik gelişim alanlarını takip ederek, ihtiyaçlara yönelik tanıma ve değerlendirme çalışmalarının yürütüldüğü ”Birey Odaklı Rehberlik Yaklaşımını ” benimsemektedir. Birey odaklı rehberlik sisteminde öğretmenler ve rehberlik birimi eşgüdümlü çalışmalar yürüterek öğrencilerin gelişimlerini takip eder. Çözüm odaklı yaklaşım uygulamaları ile okul-aile işbirliğinin sağlanmasına rehberlik eder.

SINIF VE DOĞAL GÖZLEM

Rehberlik servisi tarafından sistematik sınıf gözlemleri ve doğal gözlemler yapılarak öğrenciler hakkında bilgiler elde edilir.

ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ

Öğrenciyi daha iyi tanımak ve ihtiyaçlarını doğru tespit edebilmek amacıyla Rehberlik servisi ile Sınıf Öğretmenleri öğrenci hakkında görüşmeler, gelişim alanlarındaki ihtiyaçları belirlenir.

AİLE GÖRÜŞMELERİ

Öğrenciler hakkında yapılan gözlemler ve çalışmaların geri bildirimleri çalışma planında belirlenen tarihlerde özel rehberlik randevuları oluşturularak aileler ile paylaşılır.

Ayda bir defa ailelere randevu ile çocukların akademik ve psikolojik durumları ile ilgili ailelere düzenli olarak raporlamalar verilir.
Çouklarımızın değerlendermeleri analiz edilip öğrenme sıkıntısı yaşaması durumunda konu tekrarı ve birebir konu anlatımları verilmekte, öğrenme şansa bırakılmamaktadır.

ÖLÇME VE DEĞELENDİRME

Akademik becerileri değerlendirme ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda uygulanmaktadır. Akademik Becerileri Değerlendirme çalışmaları Öğrencilerin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri alanlarında okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçer. Her konu sonunda yapılan quizler ile konu kavrama çalışmaları yapılıp, gerekli görülmesi durumunda birebir konu anlatımı yapılarak, öğrenme şansa bırakılmamaktadır. Ayrıca öğrencilerin okulda ne öğrendiğinden çok öğrendikleri ile neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
Öğrencilerimiz her derste var olan becerilerini bir üst düzeye çıkarmak amacındadır. Arkadaşlarıyla yarış içerisinde olmaktan ziyade kendi hedefini takip etmektedir.
Akademik becerileri ölçme ile amacımız, öğrencilerin sadece öğrendiklerini ne kadar hatırlayabildiklerinin değil, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliklerinin; karşılaşacakları yeni durumları anlamak, sorunları çözmek, farklı stratejiler oluşturmak, bilmedikleri konularda tahminde bulunmak ve muhakeme yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin belirlenmesidir.
İlkokul birinci sınıf eğitim programımız, okul öncesinde uygulanan Temel Kabiliyetler Test verileri dikkate alınarak planlanmıştır. Öğrencilerimizin dört alt beceri üzerinden (Sayı Kavramı, Dil Becerisi, Ayırt etme ve Yer Değiştirme)bireysel olarak oluşturulan belirli periyotlarla oluşturulan etkinlikler doğrultusunda gelişimleri desteklenmektedir. Bu beceriler aynı zamanda akademik ders kazanımları ile eşleştirilmiştir.
Öğrencilerimize uygulanan bireysel etkinlikler doğrultusunda, bir yıl boyunca başladığı ve ulaştığı yer arasındaki gelişim tespit edilerek detaylı gelişim analizleri oluşturulur.

Amacımız,

•    Strateji geliştirebilen
•    Eleştirel düşünen
•    Tasarlayan
•    Planlama becerisi edinen

Organizasyon yönü gelişen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz