“BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR…”

İlk adımı aile ile başlayan okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin ikinci adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güven içinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ancak ve ancak bilinçli, birikimli  ve donanımlı bir eğitim öğretimle yetiştirilen bir nesille mümkün olabilir. Milletlerin devamlılığı, geleceğin şekillenmesi, ülkelerin kalkınması, toplumların eğitime verdiği değerle doğrudan ilişkilidir.

Gelişen ve değişen dünyada eğitim; bireylere bilgiler kazandırmanın yanında, kazandırdığı bilgileri kullanma, yaşama aktarma, akıl yürütme ve yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda şekillenmektedir. 

Her insanın bir değer olduğu inancı içinde onların yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmeyi  amaç edindik. (her çocuk mutlaka başarılıdır) felsefesi ile onların başarılı yönlerini açığa çıkartıp parlatıyoruz. Esas olan bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre onlara yön verilmesi, sonrasında da üretken bireyler olarak ortaya çıkarılmalarıdır. 

Çocuklarımızın iyi yetişmesi hepimizin ortak ve ana hedefidir. Bunun için; yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunu en güzel şekilde tesis ederek evlatlarımızın başarılı olmasına hep birlikte gayret göstermeliyiz. Bu işbirliği bizi istediğimiz hedefe ulaştıracaktır.
Hedefine ulaşmış mutlu bireyler yetiştirmek dilek ve temennisi ile...

Okulumuzda “adalet, sevgi saygı” temel prensibi ile çocuklarımızın mutlu ve kendini güvende hissetmeleri sağlanır. Öğrenci başka ortamlarda genel olarak sadece akademik başarısı ve kabul görür davranışları sergilemesine göre değerlendirilirken. Okulumuzda bireysel özellikleri kabul edilerek saygı görür ve mutlu olur. Böyle davranılması, öğrencide pozitif bir özgüven ve özsaygı geliştirecek, edinilmiş bir olumsuz tavrı varsa öğrenci buna mahkûm olmadığını fark ederek kendini değiştirmeye çalışacaktır. Sağladığımız bu atmosfer içinde çocukların doğruyu kendilerinin seçmelerine sağlayıp, yaşam becerileri arttırılmakta, başarmanın keyfini aldıracak motivasyonlarla başarma isteği arttırılır. Küstürülmemiş, başarıyı öğrenmiş çocuklar her alanda başarıyı yakalarlar.

Öğrencinin başarısında eğitim modeli kadar fiziki yapınında önemli olduğu bilinciyle, Hiçbir öğrencimizin gözden kaçmaması, şansa bırakılmaması için sınıflarımızdaki öğrenci sayımız 18 ile sınırlandırılmıştır. 

•    Gökçe Okullarında her çocuk özeldir ve başarılıdır.
•    Çocuk bir bireydir, yaklaşımımız adalet saygı sevgi çerçevesinde gerçekleşirse özbenliği gelişir.
•    Her bir çocuğun gelişim düzeyini, becerilerini, yeteneklerini, kişilik özelliklerindeki ve öğrenme hızları dikkate alınmaktadır.
•    Çocuğu olduğu gibi kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olarak, potansiyelini açığa çıkarmak.
•    Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları "aktif öğrenmeyi" destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.
•    Bizim için "sonuç" değil "süreç" önemlidir. Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif alarak öğrenmesini önemseriz.
•    Yapılan bu çalışmalar ile birlikte, Türkçe sözcükleri doğru telaffuz ederek, uygun konuşulması hedeflenerek, anadili dışında en az bir dil daha öğrenmesi amaçlanmaktadır.
•    Çocuklarımıza bilgiyi sadece öğrenmeyi değil, neden sonuç ilişkisi kurarak doğru zamanda doğru yerde kullanmayı öğretiyoruz. 
•    Okulumuzda öğretmenlerimiz öğrencilere sadece anlatan değil, sevgi dolu, doğru davranışlarıyla örnek olan iyi birer rehber olurlar. 

AMACIMIZ
•    Strateji geliştirebilen
•    Eleştirel düşünen
•    Tasarlayan
•    Planlama becerisi edinen
•    Organizasyon yönü gelişen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.